I. Általános rendelkezések

1./ A Dunaföldvári Strand- és Gyógyfürdő létesítményeit mindenki csak saját felelősségére használhatja!

2./ A fürdő területére belépni csak érvényes belépővel lehet. A belépő megváltásával egy időben átadott karszalagot kötelező a kézre felcsatolva viselni. Az üzemeltető, a DDIF Zrt. alkalmazottai, illetve a biztonsági szolgálat bármikor jogosult a szolgáltatás igénybevételének jogosságát ellenőrizni. Az ellenőrzés során kötelező bemutatni a belépő megváltását igazoló számlát, illetve nyugtát.

3./ A fürdő vendégei a szolgáltatás díjának megfizetésével /belépőjegy vagy bérlet megvásárlásával/ elfogadják a házirendet, és kötelezettséget vállalnak annak betartására. A házirendben foglaltak megszegése esetén annak megsértőitől az uszoda vezetői és dolgozói a szolgáltatást megtagadhatják. Továbbá a házirendben foglaltak megszegése esetén a DDIF Zrt. semmilyen felellőséget nem vállal, és károkozás esetén a kár megtérítése iránt igénnyel léphet fel.

4./ Az érvényben lévő árakról, szolgáltatási díjakról és a nyitva tartás rendjéről a bejáratnál és a pénztáraknál elhelyezett tábla és árlista ad tájékoztatást. A pénztárzárás a Dunaföldvári Strand- és Gyógyfürdő záróráját megelőző egy órával történik.

5./ A 12 év alatti gyermekek kizárólag szülői, vagy felnőtt kísérettel léphetnek be a Dunaföldvári Strand- és Gyógyfürdő területére. A szülő, illetve a felnőtt kíséret állandó felügyelete mellett és felelősségére vehetik igénybe a Strand- és Gyógyfürdő szolgáltatásait, használhatják medencéit. A 14 éven aluli gyermekek részére a gyógyvizes medencék használata TILOS!

6./ A fürdőt lázas, fertőző betegek nem, illetve bőrbetegségben szenvedők csak orvosi igazolással vehetik igénybe. Sebezett testtel a fürdőmedencéket használni tilos!

7./ Ittas, illetve kábítószer hatása alatt álló személy a fürdőben nem tartózkodhat, részére a fürdő dolgozója minden szolgáltatást köteles megtagadni.

8./ A gyógyvizes medencék használata ellenjavallt szív-, keringési- és légzési elégtelenség, inkontinencia, rosszindulatú daganatos, akut gyulladásos, tuberkulózis, trombózis, súlyos visszérbetegség, fertőző megbetegedések, fertőző bőrbetegségek és terhesség esetén.

9./ A gyógyvizes medencékben egészséges embereknek ajánlott leghosszabb tartózkodási idő 60 perc, betegség esetén az orvos utasítása szerinti időtartam.

10./ A szakorvos által felírt gyógyszolgáltatások előzetesen egyeztetett időpontban vehetők igénybe. Egyébként a szolgáltatások a vendégek számára érkezésük sorrendjében állnak rendelkezésükre. Kivételt képeznek a terhes anyák, a világtalanok, és azok az egészségkárosultak, akik önálló mozgásra képtelenek.

11./ A fürdő teljes területén papucs használata kötelező! Kérjük, legyenek különös figyelemmel arra, hogy a medencék környékén a kövezet nedves lehet, így nagyobb az elcsúszás veszélye! Fokozottan figyeljenek a csúszásveszély miatt!

12./ A medencék használata előtt a zuhany és a lábmosó használata kötelező!

13./ A fürdő területére gépjárművel behajtani csak előzetes engedéllyel lehet.

14./ A medencéket zárás előtt 15 perccel el kell hagyni.

15./ A fürdő területén dohányozni kizárólag csak a kijelölt helyen lehet.

16./ TILOS:

•  A medencéket előfürdő (zuhany), lábmosó használata nélkül igénybe venni;

•  A fürdőtérben, a medencékben étkezni, a vizet szennyezni, vízben ugrálni, zajongani, a többi a fürdőző nyugalmát zavarni;

•  A medencetérben hangoskodni, rádiót, magnót, stb. üzemeltetni;

•  Az öltözők és a medencék lépcsőit és lejáratait elfoglalni;

•  A medencékben szappant, tusfürdőt, egyéb tisztálkodási szert vagy kemikáliát használni, a vizet szennyezni;

•  A medencékbe és azok környékére törékeny tárgyat /üveget, poharat, stb./ vagy bármely baleset, sérüléselőidézésére alkalmas dolgot bevinni;

•  Az úszni nem tudóknak a mélyvizes medencét igénybe venni;

•  Az úszómedencébe a rajtköveken kívül máshonnan a vízbe ugrani;

•  A gyermekmedencékben felnőtteknek tartózkodni;

•  A fürdő területére állatot bevinni;

•  A fürdő öltözőiben, pihenőiben szemetelni, drogot, illetve szeszes italt fogyasztani;

•  A közerkölcsöt, a közrendet sértő, a mások nyugalmát zavaró módon viselkedni.

A balesetek elkerülése érdekében fentieken túl kérjük, tartsák be a személyzet és a figyelmeztető táblák utasításait!

17./ Bármilyen rendkívüli eseményt – személyi sérülés, tűzeset, balesetveszélyes eszköz vagy tárgy jelenlétét – kérjük, jelezzék a személyzetnek vagy a biztonsági szolgálatnak, akik intézkedésre jogosultak és kötelesek.

18./ A fogasokon elhelyezett, illetve a fürdő területén bárhol őrizetlenül hagyott tárgyakért a DDIF Zrt. felelősséget nem vállal.

19./ A talált tárgyakat a pénztárban kérjük leadni, amennyiben a talált tárgy jogos tulajdonosa jelentkezik, személyi igazolványának felmutatásával és aláírásával kell az átvételt igazolni. A talált tárgyak a pénztárosoktól vehetők át.

20./ Aki a fürdő berendezéseit, eszközeit, vagyontárgyait nem rendeltetésszerűen használja, így például szándékosan vagy gondatlanságból megrongálja, jogosulatlanul eltulajdonítja, és ezzel kárt okoz, köteles az okozott kárt megtéríteni, ellene a DDIF Zrt. szabálysértési, illetve büntető eljárás indítását kezdeményezheti.

21./ A fürdő vezetőjének és a fürdő dolgozóinak alapvető kötelessége, hogy biztosítsák a vendégek kulturált és szakszerű kiszolgálást, pihenését. Gondoskodjanak az egészségügyi, balesetvédelmi, a személy- és tulajdonvédelmi, a hatósági és egyéb rendelkezések, előírások érvényesítéséről. Fontos feladatuk, hogy a biztonságos üzemeltetés tárgyi és személyi feltételei, egészség-, munka- és tűzvédelmi szempontból is folyamatosan biztosítottak legyenek. Ennek érdekében az esetleges előálló veszélyforrásokat az üzem dolgozóinak soron kívül meg kell szüntetni, vagy azok helyszínét a vendégek elől le kell zárni. A veszélyhelyzetek elkerülésére vonatkozó előírásokat, utasításokat a vendégek és az üzem dolgozói is kötelesek betartani.

22./ A fürdő üzemeltetője köteles biztosítani:

•  A medencék vizének hatóságilag előírt minőségét, a medencék, öltözők és egyéb a fürdőhöz tartozó területek takarítását, tisztántartását.

•  A töltő-ürítő rendszerrel üzemelő medence naponkénti ürítését, teljes vízcseréjét.

•  A szűrő forgatóval üzemelő medencéknél, hogy a szűrés után a medencékbe visszatérő víz átlátszóság és csíramentesség szempontjából az ivóvízre megállapított minőség követelményeinek megfeleljen.

•  A medencék napi ürítését követően azok, illetve az üzemzárást követően a fürdési célokat szolgáló minden helyiség előírt takarítását, fertőtlenítését.

•  Az egyes medencékben az előírt vízhőmérsékleteket. Ennek érdekében a medencéknél háromóránként ellenőrző méréseket végeztetni.

23./ A DDIF Zrt. rendkívüli esetben, vagy üzemzavar esetén a szolgáltatásokat vagy azok egy részét szüneteltetheti. Megkezdett szolgáltatás igénybevétele esetén a szolgáltatás díját a DDIF Zrt. nem téríti vissza.

További rendelkezések: részletek

Aktualitások/Programok | Strand | Gyógyászat | Kemping | Árak/Nyitvatartás | Galéria | Elérhetőségek

Copyright © DDIF ZRT